EUREKA Eurogia 2030 Çağrısı Açıldı!

Eurogia Programı, düşük karbon teknolojileri ile birlikte Ar-Ge çözümleri aracılığıyla sürdürülebilir bir çevre elde etmeye, iklim değişikliğini azaltmaya ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hedeflere ulaşmak için proje içeriğinin aşağıdaki başlıklar içerisinde yer alması gerekmektedir.

Proje öncelikli alanları;
 
 • Karbonsuz enerji kaynağı
 • Yeşil hareketlilik ve akıllı şehirler
 • Daha akıllı konutlar ve yapılar
 • Biyo kaynaklar ve çevre

Proje kapsamında bu alanlardaki ticarileşebilir  ürün, süreç veya hizmete yönelik Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir.
 
Çağrı açılış tarihi:  19 Aralık 2022

Çağrı kapanış tarihi: 24 Şubat 2023

Katılımcı Ülkeler: Avusturya, Fransa, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Polonya, Portekiz, ispanya, Güney Kore, Güney Afrika, İsviçre, Türkiye

Uluslararası işbirliğine dayalı Ar-Ge ve yenilik projelerini finanse ederek yenilikçi KOBİ'leri ve proje ortaklarını (büyük şirketler, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer türdeki kuruluşlar) destekleyen finansman aracı Eurostars çağrısı açılıyor!

38 ülkeden kuruluşlar katılarak, tüm alanlarda uluslararası ortak Ar-Ge projeleri için kamu finansmanına erişebilecektir.

**Eurostars ülkeleri: Avusturya, Belçika (Wallonia), Belçika (Flandre), Belçika (Brüksel), Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovenya, Slovakya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık


Çağrı takvimi;

Çağrı Açılış: 10 Şubat 2023
Çağrı Kapanış: 13 Nisan 2023
Sürdürülebilir Endüstri Konulu Eureka Kümeleri

Eureka kümelerinin ortak olarak yayınladıkları "Sürdürülebilir Endüstri" (Sustainable Industry) konulu çağrı 1 Şubat 2022 itibari ile açılmıştır.

Çağrının Amacı

Küresel bağlamda dijital ve yeşil dönüşümün sağlanabilmesi için sürdürülebilir endüstri ve enerjinin doğru kullanımı kritik önem taşımaktadır. Eureka Kümeleri Sürdürülebilirlik Çağrısı, uluslararası işbirliği projeleri ile bu önemli alanlarda yenilikleri teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Çağrının Odak Alanları

Yeşil Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Green ICT)
Daha iyi gözlem ve veri kullanımı için uzay-yeryüzü-okyanus entegre sistemleri (Space-earth-ocean integrated systems for better observation and data exploitation)

Hangi Ülkeler Çağrıda Yer Alabiliyor?

Türkiye dâhil 16 ülkenin (Avusturya, Belçika (Flanders ve Wallonia), Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, G. Afrika, G. Kore, İrlanda, İspanya, İsveç, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Portekiz ve Singapur) destek verdiği çağrıya aktif olan tüm Eureka kümeleri (ITEA, Celtic-Next, Xecs, Smart, Eurogia) dâhil olacaktır.
Çağrı Takvimi

Uluslararası Ortak Arama Etkinliği: 23 Mart 2022

Türkiye Ulusal Bilgi Günü: 2022'nin ilk çeyreği

Birinci Aşama (PO) Başvuru Kapanma Tarihi: 2 Mayıs 2022

İkinci Aşama (FPP) Başvuru Kapanma Tarihi: 30 Eylül 2022

Çağrı Sonuçlarının Duyurulması: 2023'ün ilk çeyreği
Konuyla İlgili Detaylı Bilgi İçin İstanbul Proje den Uzmanınıza Ulaşabilirsiniz
 
 

TÜBİTAK 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROGRAMI ÇAĞRISI YAYINLANMIŞTIR.

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleyen 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 1. Dönemi çağrısı açılmıştır:

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı özellike KOBİ ölçeğinin üzerinde olması nedeniyle TEYDEB Desteklerinden faydalanamayan Ar-Ge Merkezleri için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için İstanbul Projeden uzmanınıza ulaşabilirsiniz.
 
SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROGRAMI ÇAĞRI TAKVİMİ

 
Çağrı Açılış Tarihi 31/01/2022
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi (1, 2) 20/05/2022 (saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi (3) 31/05/2022 (saat 23:59)
 

Eurostars-3 2022 yılının ilk çağrısında ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacaktır.  Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan "1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/1" kodlu ve "Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu" başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Çağrıya proje önerisi sunacak ülkemizde yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuru ile eş-zamanlı kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunu TÜBİTAK PRODIS üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK'a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir.

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 24 Mart 2022 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati).

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 4 Nisan 2022 saat 17.00 (Türkiye Saati)

Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 11 Nisan 2022 23.59 (Türkiye Saati)
Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için İstanbul Proje den uzmanınıza ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arcaklıoğlu: - "Proje başvurusunda son 3 yılda yüzde 20 seviyelerinde artış var. 2015 yılında 12 binlerde olan başvuru sayısının bu yılın sonunda 15 binlere ulaşmasını bekliyoruz" - "İlin büyüklüğü ve üniversitenin birikimine göre 2015 yılında destek almayan üniversitenin kalmadığını görüyoruz"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, TÜBİTAK'a proje başvurusunda son 3 yılda yüzde 20 seviyelerinde artış olduğunu belirterek, "2015 yılında 12 binlerde olan başvuru sayısının bu yılın sonunda 15 binlere ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Arcaklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluğunda bulunan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nın (ARDEB) akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge faaliyetlerini programlamak, yönlendirmek, desteklemek ve izlemek amacıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Arcaklıoğlu, Ar-Ge desteklerini üniversiteye, özel sektöre ve toplum geneline yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Ar-Ge harcamalarının gayrisafi milli harcamadaki payının 2023 hedefleri kapsamında artırılmasının planlandığını belirten Arcaklıoğlu, şöyle konuştu:
"Ar-Ge destekleriyle ilgili 8 farklı programımız var. Proje başvurusunda son 3 yılda yüzde 20 seviyelerinde artış var. 2015 yılında 12 binlerde olan başvuru sayısının bu yılın sonunda 15 binlere ulaşmasını bekliyoruz. Proje sayısının artmış olması dolayısıyla nitelik ve nicelik ayrımına da bakmamız gerekiyor. Türkiye'de yılda 25 bin kadar proje teklifinin olması durumunda anca yüzde 3'lük hedeflere ulaşılması mümkün. Dolayısıyla bu proje sayımız artmış gibi gözükse de bunların 25 bin bandında olması hedeflere ulaşmak açısından önemli. Yıllara bağlı olarak proje başvurularında ciddi bir artış söz konusu. 2004-2005 ile 2011-2012 yıllarında başvurularda bir kırılma olmuş."

"Destek almayan üniversite kalmadı"

Arcaklıoğlu, desteklenen projelerin süresi, bütçesi ve hedef kitlesi itibarıyla farklılık gösterdiğini, akademisyenlere her türlü kolaylığı sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Proje başvurularının şu anda online alındığını, ancak kısa süre sonra elektronik imzayla alınmaya başlayacağını bildiren Arcaklıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye genelinde üniversitelere verilen desteklerde 2003 yılına kadar 50 milyon ve üzeri destek alan il ve üniversite bulunmuyordu. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerin bir miktar destek aldığını görüyoruz. İlin büyüklüğü ve üniversitenin birikimine göre 2015 yılında destek almayan üniversitenin kalmadığını görüyoruz. Her alanda destek vermeye devam ediyoruz. 10 ayrı araştırma destek grubumuz var."

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 2, Su öncelikli alanında 1, Gıda öncelikli alanında 1 olmak üzere toplam 10 çağrı için ön kayıt son tarihi 26 Ağustos 2016, çağrı kapanış tarihi ise 2 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Enerji öncelikli alanında 4, Makina İmalat öncelikli alanında 4, Otomotiv öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 11 adet çağrının ön kayıt son tarihi 9 Eylül 2016, çağrı kapanış tarihi 23 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Aşağıda Konu başlıklarının detaylarına ulaşabilirsiniz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA ;

 • Seçilmiş Alanlarda Akıllı Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi
 • Yeni Nesil İnternet (Mobil İletişim)Teknolojileri – 5G
 • Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi
 • Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi
 • Sektörel İş Zekâsı ve İş Akış Araçları
 • Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA ;

 • Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi
 • Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
 • Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Bina Entegrasyonunun Sağlanacağı Sistemler için Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yenilikçi Malzeme/ Malzemelerin Üretilmesi
 • Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

MAKİNA TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA ;

 • CNC İşleme Merkezi
 • Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri
 • İmalat Teknolojileri-Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri
 • Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA ;

 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Benzetim (Simülasyon) Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • 1 Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA

 • Nitelikli Hasta Başı Monitörünün Geliştirilmesi
 • Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

GIDA TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA ;

 • Akıllı/Aktif Ambalaj Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

SU TEKNOLOJİLERİ GRUBUNDA ;

 • Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi
 
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için uzmanınızı arayabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri ile Hızlı Büyüyen KOBİ ler başlıklı bu çağrılara yönelik bilgiler ekte tarafınıza sunulmuştur.
Her iki programında başvuru son tarihi 01.07.2016 dır.

HIZLI BÜYÜYEN KOBİ LER PROGRAMI’ nda

01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,

2013-2014-2015 yılları verilerine göre;
- 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,
- 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan,
işletmeler başvurabilecektir.

Program kapsamında;
 • Personel Giderleri (Proje onayı sonrası yeni istihdam edilecek personel) – 100.000 TL
 • Makine Teçhizat Giderleri – 50.000 TL
 • Yazılım Giderleri – 50.000 TL
 • Hizmet Alım Giderleri- 100.000 TL
 • Diğer giderler – 20.000 TL desteklenmektedir.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI’ nda
 • NACE Kodu aşağıda ki faaliyet konularından biri olan,
                 26 -  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
                 62 -  Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
                 63.1 -  Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
 • 2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden,
işletmeler başvurabilmektedir.

Program kapsamında ;
 • Personel Giderleri (Proje onayı sonrası yeni istihdam edilecek personel) – 75.000 TL
 • Makine Teçhizat Giderleri – 25.000 TL
 • Yazılım Giderleri – 50.000 TL
 • Hizmet Alım Giderleri- 75.000 TL desteklenmektedir.
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.
Era-Net Smart Grids Plus, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen uluslararası bir projedir.

Çağrı kapsamında proje başvuruları 15 Haziran 2016 (14.00 CET) tarihine kadar alınacaktır.

Çağrıda, akıllı şebekelere yönelik uluslararası projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrıya, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, çağrıya katılan diğer ülkelerden kuruluşlar ile birlikte projeler hazırlayarak başvurabilecektir.

Çağrıda projeleri başarılı bulunan Türkiye'den firmalar, TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla desteklenecektir.
1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek yeni Uygulayıcı Kuruluşlar belirlemek üzere 1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıkılmıştır.

Bu çağrı ile belirlenecek Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirleri başvurularının toplanması, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetlerin verilmesi, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütülmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüteceklerdir.
Başvuru:
Çağrıya başvuru yapabilecek kuruluşlar:

 

 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
 • En az bir iş fikri yarışma sürecini başarıyla tamamlamış veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

Çağrı başvuruları, eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan PRODIS (TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınacaktır.

Kuruluşlar 23.05.2016 – 17.06.2016 tarihleri arasında PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerini yapabilecek, başvurularını 30.06.2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderebileceklerdir.

Değerlendirme:
Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.

Destek şekli:
Çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan kuruluşlara çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre %90 veya %100 oranında hibe destek sağlanacak olup kuruluşların personel giderleri, hizmet alımları, seyahat giderleri ve genel gider kalemleri desteklenecektir.

Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulmasını desteklemek amacıyla 1601 Destek Programı kapsamında açılan "Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması 2015 Yılı Çağrısı" değerlendirmeleri tamamlanmış olup desteklenmesine karar verilen üniversitelerin isimleri (Alfabetik sıraya göre) aşağıda yer almaktadır.

 1. Atatürk Üniversitesi
 2. Çukurova Üniversitesi
 3. Düzce Üniversitesi
 4. İzmir Ekonomi Üniversitesi
 5. Kocaeli Üniversitesi
 6. Marmara Üniversitesi
 7. Süleyman Demirel Üniversitesi